ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

163

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นายอำนาจ พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล ให้การต้อนรับตุลาการ พระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ คณาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ 13 เจ้าหน้าที่โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ และเข้าศึกษาดูงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในการนี้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง ได้มอบหมายให้นายอาคม ศรียาภัย รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง และนางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง บรรยายหัวข้อเรื่อง “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและวิธีพิจารณาคดี” ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

อ่านข่าว

ระเบียบ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ