ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

50

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายนิกร ทัสสโร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานคดีและนิติกรในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1, 3, 4, 5, 6, 8 และภาค 9 จำนวน 25 คน โดยเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความเป็นมาและความสำคัญของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ต่อมาเวลา 13.30 นาฬิกา นายเวชสิทธิ์ อนุชิตวงศ์ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทเจ้าพนักงานคดีและนิติกรในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ณ ห้อง 601 ชั้น 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

อ่านข่าว

ระเบียบ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ