ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตอำนาจในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีทะเบียนทนายความขอเเรงของศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีทะเบียนทนายความขอเเรงของศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ