ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 21

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตร \\\"ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง\\\" รุ่นที่ 21
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นายอำนาจ พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 21 โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลางได้มอบหมายให้นายอาคม ศรียาภัย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง บรรยายหัวข้อเรื่อง “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและวิธีพิจารณาคดี” และนายนิกร ทัสสโร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง บรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการงานคดีในระบบไต่สวน” ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


เอกสารแนบ