ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นายอำนาจ พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล ให้การต้อนรับตุลาการ พระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ คณาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ 13 เจ้าหน้าที่โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ และเข้าศึกษาดูงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในการนี้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง ได้มอบหมายให้นายอาคม ศรียาภัย รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง และนางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง บรรยายหัวข้อเรื่อง “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและวิธีพิจารณาคดี” ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


เอกสารแนบ