ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงาน ป.ป.ช. หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ ๘

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงาน ป.ป.ช. หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ ๘
                           เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายอำนาจ  พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ ๘” เพื่อเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาคม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯกลาง ได้มอบหมายให้ นายอาคม  ศรียาภัย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯกลาง บรรยายหัวข้อเรื่อง “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและวิธีพิจารณาคดี” และนายนิกร  ทัสสโร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯกลาง บรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการคดีในระบบไต่สวน” ณ ห้องประชุมชั้น ๑๑ อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


เอกสารแนบ