ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
           เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอำนาจ  พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการและข้าราชการศาลยุติธรรมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ คณะที่ ๑ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการบริหารจัดการคดีและสามารถนำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง