ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
        เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอำนาจ  พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ คณะที่ ๒ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารจัดการคดีและสามารถนำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


เอกสารแนบ