ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
      เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอำนาจ  พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง