ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยเลขานุการและข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางเฉลิม น่วมเลิศ มารดาของ นางสาวภัครดา น่วมเลิศ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยเลขานุการและข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางเฉลิม น่วมเลิศ มารดาของ นางสาวภัครดา น่วมเลิศ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา นายอำนาจ  พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  นายบัลลังก์ จิระบุญศรี เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางเฉลิม น่วมเลิศ มารดาของ นางสาวภัครดา น่วมเลิศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ณ วัดกระทุ่ม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา


เอกสารแนบ