ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


เอกสารแนบ