ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานด้านคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม”

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือ      ในการปฏิบัติงานด้านคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม”


เอกสารแนบ