ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ประกาศ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย-หญิงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย-หญิงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ