ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตอำนาจในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย-หญิงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย-หญิงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ