ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตอำนาจในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นิเทศงานและตรวจติดตามประเมินผลการรับฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  นิเทศงานและตรวจติดตามประเมินผลการรับฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕


เอกสารแนบ