ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตอำนาจในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือการรับโอนทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
เอกสารแนบ